A-ból B-be. Land art projekt a Malom-gáton.

Seres Géza

 

A-ból B-be. Land art projekt a Malom-gáton.

Irányított szakaszról beszélünk, ha egy szakasz végpontjainak sorrendjét megadjuk. Ilyenkor a végpontok közül az "elsőt" kezdőpontnak, a "másodikat" az irányított szakasz végpontjának hívjuk.
A>B
Az irányított szakaszokat vektoroknak nevezzük, ha nem teszünk különbséget a megegyező hosszúságú és egyirányú szakaszok között.

Definíció: Az egyenlő hosszúságú és egyirányú irányított szakaszoknak a halmazát
vektornak nevezzük.

Az irányultságot jelző > szimbólum a valóság számos történését helyettesíti: így pl. utalhat elmozdulásra, helyváltoztatásra, erőhatásra, a szereplők között működő dominanciára, időbeliségre (történetiségre), a gondolat terjedésére, stb.

A > jel egyben hidat is képez a kezdőpont és a végpont között: mintegy rajta keresztül vonul át a megnyilvánulás A-ból B-be.

A felvételek sörös dobozból kialakított lyuk kamerával (camera obscuraval) készültek.