"Táncos" képek

Debrecen Újság
Tóth Dénes - 2000. 03. 13.

 

A cikk folytatódik!
Következő oldal

... ezt a címet adta Seres Géza legfrissebb - a konzervatóriumban bemutatott- tárlatának. A fotóművész három esztendeje került kapcsolatba a színpadi táncművészet eredeti stílusú és törekvésű debreceni együttesével, a Holb Ibolya vezette Modern Tánc-Játék Stúdióval. A rokonszenvvel kísért érdeklődésből sajátos munkakapcsolat alakult ki a fotográfus és a táncosok között. Azért sajátos, mert a kontaktus túllépett a megszokottnál. Seres Géza nem táncképek sorozatát hozta létre az együttes produkcióinak leképezésével. Az sem alábecsülhető vállalkozás: a folyamatos mozgásban föllelni a termékeny pillanatot. Midőn a képből kikövetkeztethető az exponálást megelőző, és az azt követő mozdulat, s ily módon nem reprodukálja, hanem kifejezi a tánc által sugalltakat. Találunk erre példákat ezen a kiállításon is, ám az alkotó számára mást jelentett szellemi izgalmat ebben a viszonyban. Egészen pontosan azt, hogy a táncoló emberben rátaláljon a személyiségre. Az emberre, aki történetesen táncban óhajtja kifejezni magát. S pontosan azért, mert a tánc a lélek térbe lendült szervi beszéde.
Portrék tehát az itt látható képek, de nem hétköznapi értelemben azok. Ugyanis nem a táncosokról készült privát felvételek sora ez a tárlat, bár valamennyi felvételen a stúdió tagjai fedezhetők fel. Fölismerhető egyikük finom érzelmessége, másikuk érzékeny intellektualitása vagy meleg nőiessége, ám meglepő például a saját énjét kereső kamaszlány évekkel előremutató bája. Ennél is nagyobb lépés az időben a még szinte gyermek táncosról készült kép: a kislány a saját dédanyjának korából tekint ránk. A csoport tagjai Seres Géza felvételein nagy utat tesznek az időben; emlékek és elképzelések kavarognak a lányarcok lenyomatán. Ezek a képek jobban hasonlítanak rájuk, mint ők saját magukra.