Tárlatajánlat

Vitéz Ferenc: Tárlatajánlat
1995. 12. 31.

Seres Géza legutóbbi fotókiállításának – több sorozatából készített kameratárlatának – darabjai akár fájdalomcsillapító helyett is adagolhatók. Szigorúan férfiaknak! Hiszen köztudottan ők azok, akik mindennél jobban félnek a fogorvostól. Az aktfelvételek ugyanis rendhagyó helyen, egy fogorvosi rendelőintézet várószobájában vannak kifüggesztve.

Legelhet rajtuk a szem, s szerencsés esetben itt a művészet teljes gyakorlati funkciót is elláthat tehát: segít megfeledkezni a félelmeinktől és fájdalmainktól. Seres Géza fotóművész aktfelvételei különböző alkotói és befogadói közelítésekre mutatnak példát. Arra, ahol a test kap elsődleges szerepet, és a benne hordozott esztétikai minőséget erősítendő lép szolgálóvá a beállítás, a technika, az utólagos színezés – a kompozíció részeként ezáltal jelentése lesz az alkalmazott színnek is - , s szolgálhatják továbbá ezt a minőséget a fények és a vizuális elhallgatások vagy éppen a környezet elrendezésének módjai, a természet és a nő, a fa és a figura együttese. Külön beszélhetünk azokról a képekről, ahol megfordul a viszony: az esztétikain túl a jelképi és gondolati minőség, a kompozíció, a fény, vagy a szín, a vizuális üzenet hangsúlyait követi csak a corpus látványa, mely sok esetben jelképivé is emelkedhet, a női test vagy a test egy része metaforája érzelemnek, gondolatnak, s e sajátos fikcióban hordozhatja a világ különböző jelenségeinek egyfajta háttérjelentését. És természetesen létezik a kettő közötti átmenetet jelentő csoport is, ahol a szubjektív inspiráció dönti el, hogy a testet vagy a kompozíciót értékeli az ember a kép elsődleges szintjeként. Ebben az összekapcsolásban kap értelmet a virágölű, gyümölcsfenekű, rügymellű nő metaforikus szóösszetétel, s a művész a technika adta lehetőségek széles skáláját alkalmazva vizuális gondolkodásban is megjeleníti ezeket a metaforákat, gyakran mozdulva el a fotógrafika műfaja felé. Ezek a képek legalább olyan mély nyomot hagynak a férfiúi lélekben, mint egy foghúzás az ínyben. Csak sokkal kellemesebbet.